Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

1.1 Chủ sở hữu của Goztech (“Chúng tôi” hoặc “Goztech”), cam kết về sự riêng tư của người dùng.
1.2 Chính sách này (cùng với Điều khoản và Điều kiện của Goztech và bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập đến trong đó) đưa ra cơ sở dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trên website, fanpage và các kênh thu thâp của Goztech. Vui lòng đọc kỹ những điều sau đây để hiểu cách thức của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý nó. Bằng cách truy cập vào Website, bạn đang chấp nhận và đồng ý với các thông tin được mô tả trong chính sách này.
1.3 Nếu bạn không đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi, thì bạn không được sử dụng các tài nguyên, thông tin trên website.
1.4 Chính sách này được cập nhật gần đây nhất vào ngày 10 tháng 6 năm 2021.

2. Thu thập và sử dụng thông tin

2.1 Mục đích thu thập thông tin cá nhân:
2.1.1 Để quản lý website và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, nghiên cứu, thống kê và mục đích điều tra.
2.1.2 Để cải tiến website để đảm bảo rằng nội dung được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn.
2.1.3 Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của dịch vụ thông qua website.(nếu có)
2.1.4 Chúng tôi cho rằng dữ liệu do chúng tôi thu thập được như là một phần của những nỗ lực của chúng tôi để giữ cho Website an toàn.
2.1.5 Để đánh giá hoặc hiểu được hiệu quả của quảng cáo mà chúng tôi phục vụ bạn và những người khác; và để cung cấp quảng cáo có liên quan cho bạn.
2.1.6 Đưa ra các gợi ý và khuyến nghị cho bạn và những người dùng khác của Website về hàng hoá hoặc dịch vụ mà bạn hoặc họ quan tâm.
2.2 Chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu sau về bạn:
2.2.1 Thông tin về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng Website bằng cách điền vào các mẫu trên Website hoặc bằng cách tương tác với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ chức năng nhắn tin hoặc weblog nào được cung cấp qua Website hoặc bằng cách khác. Nó bao gồm tên người dùng và chi tiết liên lạc của bạn (địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại). Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi có thể thu thập, xử lý và lưu trữ chi tiết thanh toán của bạn. Chúng tôi sẽ không nhận được chi tiết thanh toán của bạn nếu bạn là người mua nhưng chúng tôi sẽ nhận và lưu trữ chi tiết thanh toán của người tạo chiến dịch (người bán) để xử lý thanh toán theo yêu cầu.
2.2.2 Các thông tin đăng nhập của bạn, loại trình duyệt và phiên bản của bạn, thời gian thiết lập khu vực, các sản phẩm bạn đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang, lỗi tải xuống, thời gian truy cập vào các trang nhất định, thông tin tương tác trang như di chuyển, nhấp chuột.
2.2.3 Chi tiết các giao dịch mà bạn thực hiện thông qua Website, đặc biệt là các đơn hàng được đặt giữa người mua và người thiết kế để mua sản phẩm.
2.3 Bạn có thể sử dụng dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi:
2.3.1 Để đáp ứng mọi yêu cầu bạn thực hiện trên Website và cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.
2.3.2 Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và cho phép người dùng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các thỏa thuận hợp đồng được sử dụng Website này. Để tránh sự nghi ngờ, điều này bao gồm việc sử dụng dữ liệu cho mục đích thực hiện hợp đồng được ký kết giữa người mua và người thiết kế. Bạn xác nhận rằng dữ liệu do chúng tôi thu thập hoặc do bạn cung cấp dưới dạng người mua có thể được tiết lộ cho người tạo chiến dịch (người bán) có liên quan để sử dụng theo chính sách này.
2.3.3 Liên hệ với bạn khi cần thiết liên quan đến các dịch vụ mà bạn yêu cầu.
2.3.4 Để thông báo cho bạn về các dịch vụ Website và tin tức cộng đồng; và để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với các dịch vụ của chúng tôi.
2.4 Phạm vi sử dụng thông tin
2.4.1 Thông tin thu thập được sử dụng nội bộ trong doanh nghiệp nhằm mục đích quản lý và vận hành doanh nghiệp tốt hơn
2.4.2 Thông tin thu thập có thể được chia sẻ cho bên thứ 3 với mục đích hỗ trợ nâng cấp website, nâng cao trải nghiệm người dùng hoặc làm các cuộc nghiên cứu của các tổ chức hợp pháp có thẩm quyền
2.4.3 Thông tin thu thập được sử dụng để cung cấp cho các cơ quan tổ chức nhà nước, cơ quan có thẩm quyền của nhà nước khi xảy ra vấn đề về pháp lý các vấn đề liên quan đến pháp luật.
2.4.4 Thông tin thu thập được sử dụng để hỗ trợ khách hàng mỗi khi có vấn đề liên quan đến bảo hành hoặc xử lý các đơn hàng sản phẩm khách mua hàng. Hoặc cung cấp các thông tin khuyến mại, chương trình ưu đãi trong thời gian tới của doanh nghiệp đối với khách hàng(Ví dụ gửi email khuyến mãi).
2.5 Thời gian lưu trữ thông tin
2.5.1 Goztech sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
2.6 Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
2.6.1 Nhân viên làm việc tại Goztech được quyền tiếp cận và sử dụng thông tin với mục đích thu thập thông tin
2.6.2 Cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền của nhà nước cần truy xuất thông tin phục vụ điều tra, phục vụ các mục đích của pháp luật yêu cầu
2.7 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
2.7.1 Người dùng cung cấp thông tin (người được thu thập thông tin) có thể liên hệ với Đơn vị thu thập thông tin(Goztech) tại địa chỉ: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tin Học Điện Tử Thành Đạt – Số 15A, ngõ 133 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội – Số điện thoại: 0965 47 2626 – 0818626868 – Email: goztechvn@gmail.com để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;
2.7.2 Phương thức liên hệ với đơn vị thu thập thông tin bao gồm: liên hệ qua các số điện thoại của phần địa chỉ đơn vị thu thập thông tin khoản 2.7.1 hoặc gửi email liên hệ hoặc đến trực tiếp địa chỉ công ty để thực hiện yêu cầu xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;
2.8 Phương thức tiếp cận và chỉnh sửa thông tin
2.8.1 Goztech thực hiện lưu trữ thông tin trên máy tính, tài nguyên của công ty, khách hàng, người muốn truy xuất thông tin sẽ được cung cấp thông tin qua địa chỉ liên hệ, thông tin cá nhân như email hoặc số điện thoại theo dạng bản office.
2.8.2 Người được thu thập thông tin có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân cho Goztech qua các phương thức liên hệ đơn vị thu thập thông tin. Goztech sẽ thực hiện yêu cầu chỉnh sửa(xóa) thông tin thu thập của cá nhân theo yêu cầu

3. Công bố thông tin

3.1 Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn (bao gồm dữ liệu cá nhân) với:
3.1.1 Nhân viên, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu của chúng tôi chỉ trong phạm vi và cho mục đích đã được cung cấp.
3.1.2 Nhà quảng cáo, quảng bá sản phẩm thương hiệu cho phép họ liên hệ với bạn về các chiến dịch hiện tại, trước đây hoặc trong tương lai.
3.1.3 Nhà quảng cáo và mạng lưới quảng cáo đòi hỏi dữ liệu để lựa chọn và phân phối các quảng cáo liên quan đến bạn và những người khác. Chúng tôi không tiết lộ thông tin về các cá nhân có thể nhận dạng cho các nhà quảng cáo, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp cho họ thông tin tổng hợp về người dùng của chúng tôi (ví dụ: chúng tôi có thể thông báo cho họ rằng 500 người đàn ông dưới 30 tuổi đã nhấp vào quảng cáo của họ vào bất kỳ ngày nào). Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tổng hợp như vậy để giúp các nhà quảng cáo tiếp cận loại đối tượng họ muốn nhắm mục tiêu (ví dụ: phụ nữ ở một khu vực địa lý nhất định). Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn để cho phép chúng tôi tuân thủ mong muốn của các nhà quảng cáo bằng cách hiển thị quảng cáo của họ cho đối tượng mục tiêu đó.
3.1.4 Các nhà cung cấp công cụ tìm kiếm hỗ trợ chúng tôi trong việc cải tiến và tối ưu hóa Website.
3.2 Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nhằm mục đích vụ lợi như bán hoặc trao đổi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc tiết lộ không chủ ý.

4. Bảo vệ dữ liệu

4.1 Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân theo chính sách bảo mật này.
4.2 Chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập vào một số phần của Website, bạn có trách nhiệm giữ mật khẩu này bí mật. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.
4.3 Chúng tôi sẽ sử dụng kết nối SSL trên Website khi chúng tôi thu thập yêu cầu và thông tin thanh toán của bạn. Nhưng ngay cả khi sử dụng mã hóa tinh vi, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của việc truyền tải thông tin qua internet.
4.4 Chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng của người mua, tuy nhiên chúng tôi sẽ lưu những thông tin đó của người tạo chiến dịch (người bán) nhằm mục đích chi trả lợi nhuận hoặc khiếu nại.

5. Liên kết Website khác

Bằng cách nhấp vào các liên kết trong Website, bạn sẽ được chuyển hướng đến các trang web khác có thể có chính sách bảo mật khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, và không kiểm soát, các trang web đó hoặc nội dung của họ. Bằng cách sử dụng Website, bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ liên kết nào xuất hiện trên Website.

6. Cookies

6.1 Cookie là các tập tin văn bản lưu trữ, trên cơ sở tạm thời hoặc liên tục trên ổ cứng của máy tính. Cookie được sử dụng để xác thực, theo dõi phiên và duy trì thông tin cụ thể về việc sử dụng Website.
6.2 Dữ liệu được thu thập bởi các cookie là vô danh. Bạn có thể xóa tất cả cookie đã có trên ổ cứng của máy tính bằng cách tìm kiếm các tệp có “cookie” và xóa chúng. Ngoài ra, nếu bạn muốn ngăn chặn cookie được lưu trữ trên máy tính của mình, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt trình duyệt của bạn để cookie bị chặn. Tuy nhiên, nếu bạn chặn cookie bạn không thể sử dụng đầy đủ chức năng của Website.
6.3 Website sử dụng các cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác của Website. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn duyệt qua Website và cũng cho phép chúng tôi cải tiến Website. Bằng cách tiếp tục duyệt qua Website, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi cho các mục đích sau:
(a) Nhớ đăng nhập của bạn hoặc để giữ thông tin phiên;
(b) Làm cho Website hoạt động hiệu quả hơn;
(c) Cookie nặc danh được sử dụng để phân tích số lượng khách truy cập đến Website và theo dõi cách họ sử dụng cookie đó.
6.5 Trên Website, chúng tôi đang sử dụng thông tin về truy cập của bạn để phục vụ cho bạn quảng cáo có liên quan trên các trang web khác (bao gồm Google) trên Internet.
6.6 Bạn có thể chọn không sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập trình quản lý tùy chọn quảng cáo và cài đặt.

7. Truy cập và cập nhật

7.1 Người sử dụng Website có quyền:
(a) Yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao của thông tin do bạn cung cấp mà chúng tôi nắm giữ bằng cách yêu cầu Goztech qua các thông tin ở trang liên hệ.
(b) Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân hoặc liên hệ với bạn trong tương lai vì mục đích tiếp thị.

8. Các thay đổi đối với chính sách bảo mật

Chúng tôi giữ chính sách bảo mật của chúng tôi theo đánh giá định kỳ và có quyền sửa đổi nó bất cứ lúc nào. Nghĩa vụ của bạn là kiểm tra Website thường xuyên để xem lại chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi. Bạn sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật hiện tại có hiệu lực vào thời điểm bạn sử dụng dịch vụ Website.
Ngày cập nhật: 17/7/2021